Tid og temperatur display

 

Tid og temperatur display leveres med både alfanumerisk
og syvsegment teknikk.
   
Alfanumerisk oppbygning (fritt programmerbar)  
Alle displayene leveres
i fargene rød og Amber (Gul)
   
Alfanumeriske display kan
kombinere tid/temp. med
forskjellige tekster.
Tekstene bør være korte
da displayet kun viser
4 karakterer samtidig.
   
Syvsegment teknikk (sifferdisplay)  
   
Displayet skifter automatisk
mellom tid og temperatur
   
Klokken stilles med et enkelt
knappetastatur.
En knapp for timer og en knapp
for minutter
   
   
Noen installasjoner  
   
 
   
 
   
 
   
 
   
   
  tilbake