Lysdiodedisplay med løpende tekst (Lysaviser)

               

 

   
Installasjoner  
   
         
Bildet viser et 16 karakterers display
innebygget  i lyskasse
Karakterhøyde er her 140mm.
   
         
Bildet viser et 14 karakterers display
innebygget i utendørs informasjonstavle.
Karakterhøyden er 300mm.

 

   
        
Bildet viser et 16 karakterers display
benyttet til produksjonsinformasjon.
Karakterhøyden er 200mm

 

   
   
   
Bildet viser et 16 karakterers display
benyttet til produksjonsinformasjon.
Karakterhøyden er 200mm

 

 

   
   
   
Amber(gule) display benyttet
som gate informasjon
på Lillestrøm bussterminal
   
   
   
Amber(gule) display benyttet
som gate informasjon
på Karlstad bussterminal
 
                                                                                     tilbake